Hủy

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ hai, 28/12/2020

NHIỆM VỤ

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:

- Hoạch định chiến lược nhân sự và xây dựng định biên nhân sự phù hợp;

- Xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành của Công ty;

- Phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan xây dựng chức năng nhiệm vụ/mô tả công việc của các vị trí trong Công ty; 

- Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;

- Lập ngân sách nhân sự hàng năm;

- Nghiên cứu, xây dựng các hình thức và phương thức trả lương, thưởng theo hiệu quả công việc, các hình thức khuyến khích vật chất hoặc đãi ngộ khác nhằm khuyến khích CBNV;

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công việc;  

2. Quản trị công tác hành chính:

- Quản lý công tác mua sắm, quản lý cơ sở vật chất, tài sản của Công ty theo đúng Quy chế về mua sắm tài sản, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu;

-  Phối hợp với các bộ phận tổ chức công tác thăm hỏi, ma chay, cưới xin, ốm đau với gia đình và bản thân CBCNV Công ty và quan hệ đối ngoại;

- Tổ chức và thực hiện các sự kiện của Công ty;

-  Phối hợp với các Phòng/Ban liên quan tham gia xây dựng các quy chế, quy định khác phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp;

3. Công tác Quản lý chung:

- Quản lý và điều hành trực tiếp hoạt động của phòng Hành chính Nhân sự;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Cán bộ nhân viên thuộc phòng HCNS, giám sát các nhiệm vụ đã giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

- Chính xác, kịp thời, hiệu quả

- Chủ động và độc lập giải quyết công việc

- Tuân thủ các quy định của Công ty

MỨC LƯƠNG: Thỏa thuận

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco

Email: tuyendung@geleximco.vn

ĐT: 02435141199 (852)

GELEXIMCO

Các tin liên quan

Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà

Tin đăng ngày Thứ hai, 20/02/2023

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tin đăng ngày Thứ tư, 14/04/2021

Kỹ sư cơ điện (ME)

Tin đăng ngày Thứ sáu, 20/11/2020