Hủy

Chuyên Viên Tài chính

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tài chính với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ năm, 21/05/2020

 

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

1. Nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản lý vốn trên cơ sở Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Tập đoàn và đơn vị thành viên. Từ đó, đề xuất các phương án sử dụng vốn, các quỹ do Tập đoàn quản lý để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, bảo đảm hiệu quả, an toàn và phát triển vốn

2.  Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm đảm bảo luân chuyển tiền tệ của Tập đoàn

3. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn khác trong Tập đoàn trên giác độ đưa ra ý kiến về vấn đề tài chính để tham mưu cho Ban giám đốc các phương án về  đầu tư, thoái vốn, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch xây dựng, định mức kỹ thuật …

NHIỆM VỤ

1.  Chịu trách nhiệm xây dựng các báo cáo Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản lý vốn trên cơ sở Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Tập đoàn và đơn vị thành viên. Đề xuất các phương án sử dụng vốn, các quỹ do Tập đoàn quản lý để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, bảo đảm hiệu quả, an toàn và phát triển vốn;

2. Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm;

3. Thực hiện thẩm định phần tài chính của các dự án ở khâu chuẩn bị đầu tư;

4. Thẩm định hiệu quả tài chính, cân đối ngân sách, dòng tiền đối với các giao dịch lớn của Tập đoàn;

5.Thẩm định, đánh giá Kế hoạch ngân sách của Tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết.

6. Định kỳ thực hiện giám sát, đánh giá tình hình sử dụng vốn của Tập đoàn tại các công ty thành viên;

7. Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình của Tập đoàn có liên quan đến công tác tài chính kế toán; Giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên;

8. Tham gia kiểm tra việc sử dụng vốn đối với các dự án đầu tư của Tập đoàn và các dự án đầu tư theo phân cấp của Tập đoàn;  

9. Tham gia ý kiến chuyên môn với các đơn vị quản lý đối với kế hoạch sản xuất  kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch xây dựng cơ bản, lao động tiền lương, các định mức kinh tế kỹ thuật…

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tài chính.

TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC

1. Trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối Kinh tế và là một trong các chuyên nghành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

2. Kinh nghiệm:

Đã có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong tổ chức tài chính hoặc vị trí về tài chính – kế toán trong các doanh nghiệp

3. Kỹ năng:

- Nắm chắc các chế độ, quy định về kế toán, thuế hiện hành;
- Hiểu biết về báo cáo tài chính doanh nghiệp, có kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp;  hiểu biết cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
- Có kiến thức đa dạng các ngành nghề kinh doanh;
- Có hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính trong nước và thế giới.

4. Phẩm chất cá nhân:

- Có trách nhiệm với công việc.
- Tư duy logic và xử lý vấn đề tốt;
- Có khả năng giao tiếp tốt, năng động,và chủ động trong công việc; 
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có thể đi công tác tại đơn vị.

Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco
Email: tuyendung@geleximco.vn
ĐT: 02435141199(852)

GELEXIMCO

Các tin liên quan

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tin đăng ngày Thứ tư, 14/04/2021

Kỹ sư cơ điện (ME)

Tin đăng ngày Thứ sáu, 20/11/2020

Chuyên Viên Pháp chế

Tin đăng ngày Thứ tư, 13/05/2020