Hủy

Chuyên viên Pháp chế

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên viên Pháp chế với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ tư, 07/08/2019

I.Mục đích công việc:

Thực hiện các công việc thuộc phạm vi chức năng của Ban pháp chế theo phân công chỉ đạo của Trưởng, phó Ban.

II. Nhiệm vụ:

- Tham gia góp ý, đàm phán, thẩm định, theo dõi các giao dịch liên quan đến các lĩnh vực do các Ban đề nghị, gồm: Tài chính, Kế toán, Kiểm soát nội bộ, Phát triển dự án; do các công ty con trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp , thương mại và tài chính, ngân hàng đề xuất
- Triển khai xây dựng hoàn thiện các văn bản định chế nội bộ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế;
- Tham gia xây dựng và thẩm định các văn bản nội bộ do Tài chính, Kế toán, Kiểm soát nội bộ, Phát triển dự án chủ trì
- Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại diện tranh tụng liên quan đến các lĩnh vực sản xuất công nghiệp , thương mại và tài chính, ngân hàng.
- Cập nhật văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn, xây dựng bản tin pháp luật nội bộ định kỳ.
- Đại diện theo ủy quyền thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập mới, thay đổi, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp và các thủ tục hành chính khác.
- Xây dựng phương án giải quyết tranh chấp, đại diện tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo phân công của Trưởng, Phó Ban.
- Thực hiện báo cáo tiến độ xử lý công việc theo yêu cầu của Trưởng, Phó Ban.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn để phục vụ công việc.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của Trưởng, Phó Ban.

III. Yêu cầu

1. Trình độ:

- Tối thiểu cử nhân luật.
- Ưu tiên ứng viên đã được cấp thẻ luật sư hoặc có khả năng soạn thảo, rà soát hợp đồng ngoại.

2. Kiến thức:

Am hiểu về pháp luật liên quan tới các mảng hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn. Bao gồm: pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản.

3. Kinh nghiệm:

03 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn luật

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng tư duy, phản biện pháp lý sắc bén.
- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng cơ bản.
- Kỹ năng tư vấn và thuyết phục.

5. Phẩm chất cá nhân:

- Chịu trách nhiệm và quyết đoán.
- Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin.

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco
Email: tuyendung@geleximco.vn
ĐT: 02435141199(829)

GELEXIMCO

Các tin liên quan

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tin đăng ngày Thứ tư, 14/04/2021

Kỹ sư cơ điện (ME)

Tin đăng ngày Thứ sáu, 20/11/2020

Chuyên Viên Tài chính

Tin đăng ngày Thứ năm, 21/05/2020