Hủy

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ ba, 05/05/2020

 

I.Mục đích công việc:

- Hoàn thành các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.
- Kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên.
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất quý, năm

II. Nhiệm vụ:

1. Nghiệp vụ kế toán tổng hợp

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Lập hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính quý, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định;
- Hạch toán thu nhập, khấu hao, chi phí, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT, các nghiệp vụ khác...
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu cho Trưởng Ban, Ban Tổng Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng Ban;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định..

2. Kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên

- Cập nhật, theo dõi danh sách các đơn vị thành viên của Tập đoàn và định kỳ thu thập báo cáo theo mẫu quy định.
- Phân tích, soát xét BCTC của các đơn vị thành viên theo quy định. Tổng hợp kiến nghị về các vấn đề phát sinh gửi Kế toán trưởng.
- Nghiên cứu chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách thuế, phí. Hướng dẫn đơn vị thành viên áp dụng thống nhất các chế độ, chuẩn mực quy định.
- Phối hợp với Ban Kiểm toán Kiểm soát nội bộ tham gia kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên của Geleximco.

3. Lập báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn

- Lập BCTC hợp nhất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam định kỳ hàng quý và cuối năm, theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu báo cáo tài chính hợp nhất khi có yêu cầu từ các Ban trong Tập đoàn, ngân hàng và các đơn vị bên ngoài có sử dụng báo cáo.
- Đóng góp ý kiến xử lý các vấn đề tồn tại trên Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu chi phí trong toàn Tập đoàn dựa trên phân tích giao dịch nội bộ và công nợ nội bộ.

III. Quyền hạn:

- Chủ động thực hiện các công việc được giao và báo cáo kịp thời các vướng mắc với Kế toán trưởng.
- Đưa ra đề xuất với các bộ phận khác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Được đào tạo, hướng dẫn cách thức lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo mẫu Tập đoàn đang áp dụng.

IV. Yêu cầu

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

2. Kiến thức:

- Nắm vững về nghiệp vụ kế toán và quy định của luật thuế hiện hành

3. Kinh nghiệm:

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm ở các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán/kiểm soát nội bộ hoặc kế toán tổng hợp tại đơn vị có quy mô lớn trong lĩnh vực Bất động sản.

4. Kỹ năng:

- Kỹ năng tin học văn phòng khá

5. Phẩm chất cá nhân:

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc
- Chủ động trong công việc, có khả năng tổng hợp thông tin

Mức lương: Thỏa thuận

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco
Email: tuyendung@geleximco.vn
ĐT: 02435141199(852)

GELEXIMCO

Các tin liên quan

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tin đăng ngày Thứ tư, 14/04/2021

Kỹ sư cơ điện (ME)

Tin đăng ngày Thứ sáu, 20/11/2020

Chuyên Viên Tài chính

Tin đăng ngày Thứ năm, 21/05/2020