Hủy

Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Thứ ba, 10/09/2019

I. Mô tả công việc

1. Kế toán các khoản đầu tư vào đơn vị khác

• Kiểm tra hồ sơ, hạch toán tăng/giảm khoản đầu tư vào đơn vị khác theo đúng quy định.
• Theo dõi tình hình phải thu khách hàng theo tiến độ hợp đồng, đôn đốc phòng ban liên quan thực hiện thu hồi công nợ liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp.
• Cập nhật kế hoạch góp vốn, mua bán cổ phần vào kế hoạch dòng tiền tuần, tháng.
• Lập các Báo cáo theo dõi vốn góp, tình hình biến động cổ phần, cổ phiếu đầu tư. Đối chiếu các khoản đầu tư định kỳ.
• Thu thập thông tin về phân phối cổ tức/phân chia lợi nhuận của các khoản đầu tư để đôn đốc thu hồi lợi nhuận. Kiểm tra các khoản cổ tức/lợi nhuận được chia đảm bảo phù hợp với tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ phân chia theo các hợp đồng.

2. Kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên

• Cập nhật, theo dõi danh sách các đơn vị thành viên của Tập đoàn và định kỳ thu thập báo cáo theo mẫu quy định.
• Phân tích, soát xét BCTC của các đơn vị thành viên theo quy định. Tổng hợp kiến nghị về các vấn đề phát sinh gửi KTT.
• Nghiên cứu chuẩn mực, chế độ kế toán và các chính sách thuế, phí. Hướng dẫn đơn vị thành viên áp dụng thống nhất các chế độ, chuẩn mực quy định.
• Phối hợp với Ban Kiểm toán Kiểm soát nội bộ tham gia kiểm soát công tác kế toán tại các đơn vị thành viên của Geleximco.

3. Lập báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn

• Lập BCTC hợp nhất theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam định kỳ hàng quý và cuối năm, theo chuẩn mực trình bày báo cáo tài chính quốc tế khi có yêu cầu.
• Giải trình số liệu báo cáo tài chính hợp nhất khi có yêu cầu từ các Ban trong Tập đoàn, ngân hàng và các đơn vị bên ngoài có sử dụng báo cáo.
• Đóng góp ý kiến xử lý các vấn đề tồn tại trên Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu chi phí trong toàn Tập đoàn dựa trên phân tích giao dịch nội bộ và công nợ nội bộ.

II. Yêu cầu

1. Trình độ:

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

2. Kiến thức:

• Nắm vững về nghiệp vụ kế toán và quy định của luật thuế hiện hành

3. Kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm ở các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kiểm toán/kiểm soát nội bộ hoặc kế toán tổng hợp tại đơn vị có quy mô lớn

4. Kỹ năng:

• Kỹ năng tin học văn phòng khá

5. Phẩm chất cá nhân:

• Trung thực, có trách nhiệm trong công việc
• Chủ động trong công việc, có khả năng tổng hợp thông tin

Thông tin tuyển dụng xin gửi về:

Ban Nhân sự Tập đoàn Geleximco
Email: tuyendung@geleximco.vn
ĐT: 02435141199(829)

GELEXIMCO

Các tin liên quan

Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà

Tin đăng ngày Thứ hai, 20/02/2023

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tin đăng ngày Thứ tư, 14/04/2021