Hủy

Chuyên Viên Kiểm soát Tài chính - Kế toán, Ban Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kiểm soát Tài chính - Kế toán (Ban Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ) với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Kiểm soát Tài chính - Kế toán, Ban Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ
Chuyên Viên Kiểm soát Tài chính - Kế toán, Ban Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ
Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà

Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật Ban quản lý tòa nhà

Tìm hiểu thêm

Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp
Chuyên Viên Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà

Kỹ sư cơ điện (ME)

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Kỹ sư cơ điện (ME) với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Kỹ sư cơ điện (ME)
Kỹ sư cơ điện (ME)
Chuyên Viên Tài chính

Chuyên Viên Tài chính

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Tài chính với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Tài chính

Chuyên Viên Pháp chế

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Pháp chế với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Pháp chế
Chuyên Viên Pháp chế
Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp
Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư

Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Kế Toán Đầu Tư

Chuyên Viên Pháp Chế

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên Viên Pháp Chế với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên Viên Pháp Chế
Chuyên Viên Pháp Chế
Chuyên viên Kế hoạch Dự án

Chuyên viên Kế hoạch Dự án

Tập đoàn Geleximco tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch Dự án với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm

Chuyên viên Kế hoạch Dự án