Hủy

Chủ tịch Tập đoàn Geleximco tham gia Ban chấp hành VCCI khóa VII

Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VII đã được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 30-31/12/2021. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung mới, trong đó có sự tham gia của Chủ tịch Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền vào Ban chấp hành khóa VII.

Thứ ba, 04/01/2022

Đại hội diễn ra trực tiếp tại Hà Nội và các điểm cầu trên với sự hiện diện của gần 450 đại biểu chính thức đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của nền kinh tế từ khắp mọi miền của tổ quốc. 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, VCCI vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội VCCI lần thứ VI đề ra. 

Các hoạt động chính của VCCI như xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến thương mại – đầu tư, đào tạo, tư vấn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp,… đã được đẩy mạnh, nhìn chung tăng 20% so với nhiệm kỳ trước, đạt mức độ tăng trưởng bình quân 7,5%/năm. Các mặt công tác được triển khai toàn diện và chất lượng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp hóa. Vị thế, uy tín của VCCI được nâng cao ở trong nước và quốc tế.


Đại hội VCCI lần thứ VII diễn ra thành công tốt đẹp với sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ.

Tại Đại hội VII nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều nội dung mới đã được thông qua. Đại hội thống nhất đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tên tiếng Anh vẫn giữ nguyên là Vietnam Chamber of Commerce and Industry. Tên viết tắt vẫn là VCCI.

Trong Điều lệ VCCI vừa được thông qua, tôn chỉ, mục đích của VCCI là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

Tầm nhìn và sứ mệnh của VCCI trong giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng đã được thống nhất. Tầm nhìn của VCCI là Doanh nghiệp vững mạnh - Quốc gia thịnh vượng. Sứ mệnh được lựa chọn là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngàn tập thế giới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VII gồm 93 ủy viên, đại diện cho gần 200 ngàn doanh nghiệp, trên 220 hiệp hội doanh nghiệp hội viên trên toàn quốc. Các ủy viên đồng thời là các lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động trong các ngành kinh tế quan trọng của đất nước, trong đó có doanh nghiệp đầu ngành.

Về cơ cấu, 44,3% là đại diện lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và địa phương; 12,4% là đại diện lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước. 34% đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân... So với cơ cấu Ban chấp hành khóa VI, tỷ lệ đại diện doanh nghiệp nhà nước giảm khoảng 2%, tăng tỷ lệ đại diện doanh nghiệp tư nhân.

Lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân lớn góp mặt trong Ban chấp hành khóa VII phải kể đến như như ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Tập đoàn Geleximco; bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG; ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái; ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco…

“Điều này cho thấy tính tiêu biểu và năng lực rất mạnh của Ban chấp hành khóa VII, cho chúng ta niềm tin VCCI trong nhiệm kỳ mới sẽ có những đột phá phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện quốc gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, bảo vệ và thúc đẩy hiệu quả cho sự phát triển của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp”, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh trong phát biểu tại Đại hội.

Geleximco

Các tin liên quan