Hủy

Geleximco ký biên bản ghi nhớ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Áo

Ngày 16/10/2018, Tập đoàn Geleximco và Andritz Hydro GmbH đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong việc phát triển Dự án thủy điện hạ du Hòa Bình

Thứ năm, 01/11/2018

Các tin liên quan