Hủy

Công ty CP giấy An Hòa chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất

Nhận thức được vai trò của doanh nghiệp với môi trường, Công ty CP giấy An Hòa đã xây dựng mô hình sản xuất sạch bền vững nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Thứ hai, 01/07/2019

Các tin liên quan