Hủy

Các dự án nông nghiệp

Với cách làm hoàn toàn mới, các dự án của Geleximco được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cung cách sản xuất nông nghiệp và chất lượng nông sản Việt Nam.

Tìm hiểu thêm

Các dự án nông nghiệp
Các dự án nông nghiệp
 Công ty CP Nông trường Đông Triều

Công ty CP Nông trường Đông Triều

Với diện tích đất đai 790ha đất nông nghiệp, hoạt động sản xuất của Công ty CP Nông trường Đông Triều tập trung vào 2 ngành nghề chính: Trồng trọt và Chăn nuôi.

Tìm hiểu thêm

 Công ty CP Nông trường Đông Triều