Danh bạ Geleximco

Chi nhánh Công ty thành viên Công ty, đơn vị liên doanh, liên kết
1. Chi nhánh Quảng Ninh    1. Công ty CP Giấy An Hòa 1. Công ty CP Hà Phong
2. Chi nhánh Cần Thơ 2. Công ty CP Nguyên liệu Giấy An Hòa 2. Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS)
3. Chi nhánh Lạng Sơn 3. Công ty CP Xi măng Thăng Long 3. Công ty CP Đầu tư & XD Quốc tế VIGEBA 
4. Chi nhánh Hòa Bình 4. Công ty CP Xi măng Thăng Long 2 4. Công ty CP Bất động sản An Bình (ABLand)
5. Chi nhánh Hà Tây 5. Công ty CP Xi măng An Phú 5. Công ty CP Thương mại SOFIA
6. Chi nhánh Thái Bình 6. Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long 6. Công ty LD SX Phụ tùng Ô tô Xe máy VN (VAP)
  7. Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Đại An 7. Ngân hàng TMCP An Bình
  8. Công ty CP XNK Tổng hợp Miền Nam 8. Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC

9. Công ty CP GELEXIMCO Số 1 9. Công ty CP Tân Hoàng Cầu
  10. Công ty CP ĐT & XD Hạ tầng GELEXIMCO

10. Công ty CP Bảo hiểm Hàng không (VNI)

  11. Công ty CP Ngôi sao An Bình (ABSC) 11. Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân
  12. Công ty CP Tập đoàn ĐT TC An Bình (ABFG)  
  13. Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư CK An Bình  
  14. Công ty CP Sa Pa - GELEXIMCO  
  15. Viện Quản lý Toàn cầu  
  16. Khách sạn Thái Bình Dreams  
  17. Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp Thái Bình  
  18. Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp Hà Tây  
  19. Công ty TNHH MTV XNK Tổng hợp Hòa Bình