Chính sách tuyển dụng

Vietnamese

Tại GELEXIMCO, chúng tôi luôn thực hiện phương châm Tổng hợp nguồn lực - Chia sẻ thành công trên mọi phương diện, từ sản xuất kinh doanh tới chính sách nhân sự, đào tạo và tuyển dụng. Tập đoàn luôn hướng đến việc đa dạng hóa nguồn ứng viên đối với cấp lãnh đạo, cấp quản trị và nhân viên. Từ các ứng viên có khả năng thích hợp với kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với yêu cầu công việc đến các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt.

Mục tiêu tuyển chọn cán bộ là thu hút được sự quan tâm, cộng tác từ những ứng viên xuất sắc nhất thông qua công tác tuyển dụng công bằng, khách quan, minh bạch

Mỗi vị trí tại GELEXIMCO đều đem đến cho ứng viên một khởi đầu mới với nhiều cơ hội tốt đẹp. GELEXIMCO chúng tôi không chỉ mang đến cho ứng viên công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và nguyện vọng mà Tập đoàn còn định hướng cho cán bộ, nhân viên của mình con đường nghề nghiệp đúng đắn và tạo mọi điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân phát huy năng lực cùng Tập đoàn Chia sẻ thành công. 


Hiện chưa có nội dung trong mục này

Subscribe to RSS - Chính sách đào tạo và tuyển dụng