Thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập đoàn Geleximco

Tin đăng ngày 13/02/2019 - 9:59am

Trong năm 2019, sẽ là năm có nhiều khó khăn, thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô. Kinh tế thế giới có nhiều bất ổn và tăng trưởng suy giảm, nhưng khoa học công nghệ đã phát triển đến một tầm cao mới, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trong kinh doanh và cạnh tranh. Do vậy, chúng ta cần phải nỗ lực và tự nâng cao trình độ để có thể vượt qua những thử thách mới và tận dụng những cơ hội mới. Tôi kêu gọi toàn thể BNV, trong năm mới, hãy tự rèn luyện và phấn đấu với tinh thần mới, nhiệt huyết và nỗ lực hơn để hoàn thành những mục tiêu mới theo thông điệp: " Đổi mới - Sáng tao - Trí tuệ - Kỷ cương - Tâm huyết"