Hội thảo "Nhận thức và kinh nghiệm triển khai ERP"

Tin đăng ngày 24/03/2012 - 11:49am

Xác định nhận thức là một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với việc triển khai thành công dự án ERP (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp), ngày 23/03/2012, Ban Triển khai Dự án ERP của Tập đoàn đã khởi động chiến dịch truyền thông nhận thức cho CBNV trụ sở chính bằng buổi hội thảo "Nhận thức và kinh nghiệm triển khai ERP".

Được thành lập từ tháng 09/2011, Ban Triển khai Dự án ERP đã bắt tay ngay vào tìm hiểu, đánh giá tình hình thực tế họat động của Tập đoàn, đồng thời tìm kiếm đối tác tư vấn có năng lực. Xác định rõ mục tiêu thay đổi nhận thức là yếu tố quan trọng đối với thành công của dự án, Ban Triển khai ERP đã phối hợp với SSG tổ chức buổi hội thảo "Nhận thức và kinh nghiệm triển khai ERP" nhằm phổ cập những hiểu biết cơ bản và những thông tin mang tính định hướng cho CNBV.

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Vũ Văn Tiền phát biểu tại hội thảo

Tại buổi hội thảo, Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Vũ Văn Tiền đã khẳng định quyết tâm của Ban Lãnh đạo về việc triển khai và ứng dụng ERP tại Tập đoàn GELEXIMCO, nhấn mạnh tính cấp thiết và yêu cầu Ban Triển khai, đơn vị tư vấn cùng toàn thể CNBV nghiêm túc trong quá trình triển khai dự án. Phó Tổng Giám đốc Đào Mạnh Kháng cũng chia sẻ với CBNV những hiểu biết thực tế của cá nhân trong quá trình tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm của một số doanh nghiệp bạn đã ứng dụng thành công ERP. 

Sau khi nghe phần trình bày của SSG, Lãnh đạo và CBNV đã thảo luận, trao đổi và đưa ra những câu hỏi dành cho đơn vị tư vấn SSG trên cơ sở tình hình họat động thực tế của GELEXIMCO. Vượt ra khỏi tính chất đào tạo nhận thức, buổi hội thảo đã "truyền lửa" từ Ban Lãnh đạo Tập đoàn tới CBNV của mình.

Sau hội thảo, CBNV sẽ tham gia thực hiện phiếu điều tra nhận thức, làm cơ sở cho Ban Triển khai ERP thực hiện công tác truyền thông cho dự án. Dự kiến quý IV/2013, GELEXIMCO sẽ bắt đầu ứng dụng hệ thống ERP trong sản xuất, kinh doanh.

HN