Công ty CP Ngôi sao An Bình thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Tin đăng ngày 21/03/2012 - 2:35pm

Công ty CP Ngôi sao An Bình (ABSC) thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2012 như sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔI SAO AN BÌNH

Mã số doanh nghiệp: 0103574486 (đồng thời là mã số thuế)

Đăng ký thay đổi lần 4: ngày 17/01/2012

(Chuyển từ đăng ký kinh doanh số 0103574486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/03/2009).

2. Cơ cấu vốn của Cổ đông sau khi chuyển nhượng cổ phần:

Stt Tên cổ đông Sở hữu vốn Phần vốn góp (đ) Số cổ phần Tỷ lệ góp
1 Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội Pháp nhân 456.500.000.000 4.565.000 83%
2 Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Pháp nhân 77.000.000.000 770.000 14%
3 Ông Bùi Đình Xuyên Tư nhân 16.500.000.000 165.000 3%
  Tổng số   550.000.000.000 5.500.000 100%

Công ty CP Ngôi sao An Bình trân trọng thông báo để các quý doanh nghiệp, đối tác, khách hàng được biết!

Đại diện theo pháp luật: Ông Phan Tiến Dũng - Tổng Giám đốc